Loading Loading

QUY ĐỊNH VÀ HÌNH THỨC THANH TOÁN

1. Thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt khi nhận hàng.

2.Thanh toán bằng hình thức thanh toán trực tuyến thông qua Cổng thanh toán trực tuyến.

Lưu ý:

Để có thể đặt hàng thành công, quý khách cần phải điền đầy thông tin người mua bao gồm các thông tin: Họ và tên người mua, Số điện thoại người mua, email người mua, địa chỉ người mua. Trong trường hợp thông tin người nhận khác với thông tin người mua hàng thì quý khách cần phải khai báo thêm thông tin người nhận hàng bao gồm: họ và tên, địa chỉ, số điện thoại.

0946 626 646