A! Kia Kìa

A! Kia Kìa

A! Kia Kìa | Hộp tháng 10
80.000đ 120.000đ

Set trò chơi với tên gọi “A! KIA KÌA” siêu hấp dẫn đã đủ để kích thích các bạn nhỏ chưa? Với set đồ chơi này sẽ giúp các bạn nhỏ thực hành và rèn luyện một số kỹ năng quan trọng trong học tập và tương tác xã hội, bao gồm:

  • rèn luyện phản xạ

  • tăng cường vốn từ vựng

  • nhận biết về các con vật khác nhau