Loading Loading

Hộp Háo Hức
có gì?

Mỗi Hộp Háo Hức có 2-3 cuốn sách phù hợp với độ tuổi và rất nhiều háo hức chờ các bạn khám phá.

Hộp Háo Hức Mầm Nhỏ có gì?

Mầm non
0-3 tuổi

Hộp có 2-3 cuốn sách và các hoạt động khám phá đầu đời phù hợp với các bạn 0-3 tuổi.
Mầm Non 0-3 tuổi

Mầm nhỏ
3-6 tuổi

Hộp có 2-3 cuốn sách và các hoạt động phát triển kỹ năng phù hợp với các bạn 3-6 tuổi.
Mầm Nhỏ 3-6 tuổi

Mầm lớn
6-10 tuổi

Hộp có 2-3 cuốn sách và các hoạt động kích thích sáng tạo phù hợp với các bạn 6-10 tuổi.
Mầm Lớn 6-10 tuổi
Hỏi đáp

Bạn hỏi, Mầm Nhỏ trả lời